SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja

Z dostopom in uporabo spletnega mesta www.desigual.com/sl_SI (v nadaljevanju »Spletno mesto«) se obiskovalci Spletnega mesta štejejo za uporabnike in v celoti sprejemajo te Splošne pogoje poslovanja. Če ne sprejmete teh pogojev, prosimo, da ne uporabljate Spletnega mesta. Družba ABASIC, S.A. je registrirana v skladu s špansko zakonodajo in ima sedež na naslovu Passeig del Mare Nostrum, 15, 08039 Barcelona, Španija. Družba je vpisana v davčni register v Barceloni z ID za DDV (NIF) A-63054068.

Intelektualna in industrijska lastnina

Spletno mesto in njegova vsebina, vključno z modeli, besedili, grafiko in drugimi slikami, logotipi, ikonami, gumbi, programsko opremo, trgovskimi imeni, blagovnimi znamkami, kreativnimi deli, ilustracijami, fotografijami ali industrijskimi risbami in vsemi drugimi lastnostmi, ki se lahko uporabljajo v industrijske ali komercialne namene (i) so v lasti in posesti Desiguala ali tretjih oseb ali organizacij, ki so dovolile njihovo vključitev na Spletno mesto, in (ii) so zaščiteni z domačo in mednarodno zakonodajo o intelektualni in industrijski lastnini.

Desigual v nobenem primeru nikomur ne delno ne v celoti ne podeljuje katere koli pravice niti se ji ne odpove, je ne prenaša in ne podeljuje katere koli pravice ali pričakovane pravice v zvezi s spremembo, preoblikovanjem, izkoriščanjem, razmnoževanjem, distribucijo ali javnim sporočanjem zgoraj omenjenih vsebin, komur koli, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Desigual ali drugih lastnikov teh vsebin.

Spletno mesto in njegovo vsebino lahko uporabljate samo za zasebne namene. Kakršna koli druga uporaba je prepovedana oz. zahteva predhodno pisno soglasje podjetja Desigual. Uporaba kakršnih koli tehnik zajemanja vsebine, meta oznak ali drugih skritih besedil, ki uporabljajo imena ali blagovne znamke Desiguala brez predhodnega pisnega dovoljenja Desiguala, je strogo prepovedana.

Dolžnosti uporabnika

Uporabniki morajo vedno delovati v skladu z zakoni, normami primernega vedenja in v dobri veri. Ravnati morajo skrbno in se vzdržati uporabe Spletnega mesta na način, ki bi lahko preprečil delovanje, poškodoval ali škodljivo vplival na normalno delovanje Spletnega mesta ali blaga ali pravic podjetja Desigual, njegovih franšizojemalcev, dobaviteljev, drugih uporabnikov ali katere koli tretje osebe.

Poleg določb iz prejšnjega odstavka se uporabniki še posebaj strinjajo, da bodo spletno mesto uporabljali v dobri veri in sicer:

 1. Uporabniki bodo v obrazcih za registracijo in naročanje posredovali resnične podatke in te podatke po potrebi sproti posodabljali;
 2. Uporabniki v Spletno mesto ali z njega ne bodo vnašali, shranjevali ali razširjali nobenih informacij ali gradiv, ki so obrekovalne, žaljive, nespodobne, grozeče ali ksenofobne ali bi lahko spodbujale k nasilju ali diskriminaciji zaradi rase, spola, ideologije ali vere ali bi kršile moralo, javni red, temeljne pravice ali javne svoboščine ali bi nasprotovale časti, zasebnosti ali ugledu tretjih oseb ali na splošno kršile veljavne predpise;
 3. Uporabniki ne bodo vnašali, shranjevali ali prek Spletnega mesta širili nobenega programa, podatkov, virusa ali kode ali uporabljali katere koli druge elektronske ali fizične naprave, ki bi lahko povzročila škodo na Spletnem mestu, njegovih storitvah ali kateri koli opremi, sistemih ali omrežjih Desiguala, katerega koli drugega uporabnika, dobaviteljev Desiguala ali na splošno katere koli tretje osebe;
 4. Uporabniki ne bodo opravljali oglaševalskih dejavnosti ali kakršnih koli oblik komercialnega izkoriščanja Spletnega mesta ali preko Spletnega mesta in ne bodo uporabljali vsebine in informacij na Spletnem mestu v oglaševalske namene ali za pošiljanje sporočil v druge komercialne namene ali za zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov tretjih oseb;
 5. Uporabniki med uporabo storitev Spletnega mesta ne bodo uporabljali lažne identitete ali prevzeli identitete drugih, vključno z uporabo gesel ali dostopnih kod tretjih oseb ali kako drugače;
 6. Uporabniki ne bodo uničevali, spreminjali, uporabljali za svoje namene, poškodovali ali povzročali neuporabnosti katerih koli podatkov, informacij, programov ali elektronskih dokumentov podjetja Desigual, njegovih franšizojemalcev, dobaviteljev ali tretjih oseb;
 7. Uporabniki ne bodo vnašali, shranjevali ali prek Spletnega mesta širili katere koli vsebine, ki krši pravice intelektualne ali industrijske lastnine tretjih oseb ali poslovne skrivnosti ali na splošno katere koli vsebine, ki je po zakonu nimajo pravice posredovati tretjim osebam.

Izjava o odgovornosti

Ne zagotavljamo nobene zanesljivosti delovanja, uporabnosti ali resničnosti popolnoma nobenih informacij na tem Spletnem mestu.

Zato ne ponujamo nobene garancije, ne sprejemamo nobene odgovornosti in nismo odgovorni za:

 1. Neprekinjeno delovanje Spletnega mesta;
 2. Odsotnost napak v vsebini Spletnega mesta;
 3. Odsotnost virusov, trojanskih konj, črvov, programskih vsiljivcev in logičnih bomb in/ali katere koli druge zlonamerne programske opreme ali tehnološko škodljivih komponent na Spletnem mestu ali na strežniku, na katerem gostuje;
 4. Ranljivost Spletnega mesta in/ali ogrožanje katerih koli varnostnih ukrepov na Spletnem mestu;
 5. Kakršno koli pomanjkljivo uporabnost vsebine ali nezadostno zmogljivost tega Spletnega mesta;
 6. Napake na Spletnem mestu zaradi kakršnega koli napada na strežnike, kjer gostuje, ali napada na strežnike tretje stranke ponudnikov storitev, pa tudi zaradi tehničnih ali varnostnih napak ali težav v katerem koli sistemu omenjenih ponudnikov, ki bi lahko povzročile, da Spletno mesto ne bi delovalo;
 7. Kakršne koli napake ali tehnične težave, ki ovirajo ali bi lahko ovirale, zavlačevale ali preprečevale pravilno in/ali hitro delovanje Spletnega mesta;
 8. Kakršno koli namerno ali nenamerno škodo ali izgubo, ki jo sebi ali tretji osebi povzroči kdor koli, ki krši pogoje, pravila in navodila za uporabo tega Spletnega mesta, ali na kakršen koli način obide varnostne sisteme.

Kljub temu na spletnem mestu v okviru naših zmožnosti in glede na razpoložljivo tehnologijo sprejemamo vse potrebne ukrepe za zagotovitev pravilnega delovanja in zmanjšanje sistemskih napak na kar najmanj, in to tako v tehničnem smislu kot v smislu objavljene vsebine.

V zvezi s tem niti sami niti naši dobavitelji/ponudniki ne odgovarjamo za resničnost, popolnost, točnost ali ažurnost katerih koli informacij, ki se na Spletnem mestu pojavljajo od zunanjih virov in/ali od naših dobaviteljev/ponudnikov niti za vsebino katere koli druge platforme, na katero se Spletno mesto povezuje.

Pridržujemo si pravico do začasne ali trajne omejitve, prekinitve, spremembe dodeljenih pravic ali zadržanja dostopa do brskanja, uporabe, gostovanja in/ali do prenosa vsebine in/ali uporabe storitev, ponujenih na Spletnem mestu, z ali brez predhodnega obvestila, za uporabnike, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev poslovanja uporabe, pri čemer uporabniki zaradi tega nimajo pravice do uveljavljanja kakršne koli odškodnine.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Izrecno je prepovedano vnašati spletne oz. hiperpovezave do našega Spletnega mesta in/ali naših zastopnikov franšize na druga oz. tuja spletna mesta v komercialne namene brez predhodnega soglasja podjetja Desigual. Prisotnost hiperpovezav do Spletnega mesta Desigual z drugih oz. tujih spletnih mest v nobenem primeru ne pomeni obstoja komercialnega ali poslovnega odnosa z lastnikom spletnega mesta, s katerega je bila vzpostavljena hiperpovezava; prav tako hiperpovezave z drugih oz. tujih spletnih mest na Spletno mesto Desigual ne pomeni, da Desigual sprejema vsebino ali storitve, ki jih ponuja zunanje oz. tuje spletno mesto.

Desigual ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo ali vsebino spletnih mest tretjih oseb, ki vzpostavljajo povezave na Desigualovo Spletno mesto.

Pristojnosti in veljavna zakonodaja

Za Splošne pogoje poslovanja Spletnega mesta velja španska zakonodaja in za vse morebitne spore, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev uporabe, je izključno pristojno sodišče v Barceloni, Španija. Ne glede na zgoraj navedeno, če ste potrošnik in uporabnik v skladu s španskim Zakonom 1/2007,v tem primeru velja revidirano besedilo Splošnega zakona o zaščiti potrošnikov in uporabnikov z drugimi dopolnilnimi ali nadomestnimi zakoni ali uredbami po španski zakonodaji.

Kontaktirajte nas

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z uporabo tega Spletnega mesta, nas lahko kontaktirate:

 • Po telefonu na tel. št. +34 93 304 3164 od ponedeljka do petka (razen na praznične dni) med 9. In 18. uro;
 • Preko e-pošte na e-poštni naslov info@desigual.com.